Nomenclator de vase, veselă, unelte şi ustensile de bucătărie în GCR

áţa dji mămălígî Se făcea din fire de urzeală ori de fuior; se răsucea şi se lega de stâlpul hornului sau de coada fundului de lemn pentru mămăligă.

butó.i+u Vas din doage de ste-jar, cu cercuri de lemn sau de fier, folosit pentru păstrarea vinului, pălincii sau murăturilor.

blidáru Un fel de dulap cu stalá-ji.iè↓, pentru vase: blídji↓, tál-jerì↓, fínjì↓, uo+álì↓ etc.

blídu Un fel de farfurie adâncă, din lut zmălţuit.

beşíca Rezultată de la porcii, boii şi vacile sacrificate; se umfla, se punea la uscat agăţată în cui; în ea se păstra brânza, la ră-coare.

budjii.ú Un fel de butoi, din doage de lemn de brad, stejar ori tei, prins în cercuri de lemn ori de fier, în care se puneau la spălat, cu leşie, hainele şi ţesă-turile.

bríşca Cuţit ce se închide în plă-sele de lemn, de fier, de os, purtat mai ales de bărbaţi şi folosit îndeosebi pentru a mân-ca djin brişcî: clísî cu pítî / mala+í cu čápî (GB).

cáda Vas (butoi) de brad ori ste-jar, înfundat la capăt, strâmt la fund şi larg la gură, în care să púnji curitju la murát (IBl).

caldárè Vas pentru apă, dar şi pentru fiert (pălincă, mnjérè dji prunji, DR, la animale etc.).

.uúşu Un fel de lingură mare, de formă elipsoidală, cu coadă, utilizat pentru măsurarea făinii sau grăunţelor, ori pentru scoa-terea făinii din saci sau ladă.

câ´rpa, spălătuo+árè O bucată de pânză veche, curată, cu care se spală vasele şi se şterge masa; după folosire, se clăteşte bine şi se pune la uscat.

cófa Folosită pentru adusul şi păstrarea apei; putea avea fedje+ú↑, pentru a nu cădea guoz↓ în apă.

cosóru Un cuţit arcuit, folosit în pomărit, dar şi pentru carne, verdeţuri etc.

cóşu Din nuiele sau pănuşi de porumb, ca şi coşára, era utilizat pentru a se ţine în el diferite lucruri sau, dacă era mai mic, pentru a transporta mărunţişuri.

custúra Un cuţit fără plăsele, făcut adesea din “gură de coa-să”; avea, ca mâner, o cârpă în-făşurată şi legată cu aţă sau dropt (sârmă); era utilizată şi pentru bărbierit, în loc de brici.

cuţâ´tu Din oţel sau din lemn, de diferite dimensiuni; oamenii credeau că dácî tji răstjèştj cu cuţâ´tu la činjivá / fúji î´njeru dji tjínji (IBP); cu vârful cuţîtului se descânta, în apă neîncepută, de junghi etc.

ĉe+a.uónu Pentru făcut mămăli-ga sau pentru fiert cartofi, lapte etc.; cu funinginea de pe fundul ceaunului se lustruiau cizmele şi ţîpélìlì↓ sau se înnegreau mus-tăţile şi sprâncenele, fiind folo-sită şi la obţinerea cernelii pen-tru şcolari; acesta nu să dă îm-prumút / că tji poţ˚ úmplì dji búbì rélì, IBP; de asemenea, când fúndu ĉe+a.uónulu+i árdji / să strâ´cî vrémè, MB.

ĉe+a.uónu cel márì În el se fierb hainele şi tortul, dar şi zărul de la caş pentru obţinerea urdei.

čubă´ru Din lemn de brad ori tei, cu două torţi; în el se păstrează apa; dacă este mai mic, slujeşte la spălatul blidelor şi al cărnii: în cele spurcátji, se făcea la porci sau erau utilizate pentru spălat hainele etc.

čúpa Un fel de covată (postavă) pentru îmbăiat copiii mici.

čúru Un fel de sită mai mare şi cu găuri mai rare, pentru curăţat grâul sau seminţele; cel pentru cocóş din grăunţe de mălai era făcut din tablă, putând avea şi o formă mai lunguiaţă, cu coadă.

desáji+i Se fac din pânză de cânepă sau din lână; sunt dubli, cu gât lung, ca să poată fi purtaţi pe umăr sau pe şa; la gură se leagă cu baiere; sunt folosiţi la transport pe distanţe mai mari.

fedjé.u Un capac, din lut sau din tablă, pentru oale.

fínje Cană de diferite dimen-siuni, din lut, zmălţuită, ulterior şi din sticlă sau din tablă, cu coa-dă, pentru băut apă, lapte, dar şi vin etc.

frigătuo+árè Din lemn sau fier; folosită pentru fript clisa sau pentru a se face friptură la foc.

fúndu pă´ntru mămălígî Făcut din lemn, de formă rotundă sau lunguiaţă; pe el se răstoarnă mămăliga din ceaon.

fundurélìlì Din lemn, rotunde, utilizate pentru acoperit oalele.

furchíţa „furculiţa” De lemn şi, apoi, din metal.

gale+áta Vas de lemn, în care se mulg oile; poate fi utilizată şi la cărat apa; folosită pentru scoaterea apei din fântână poartă numele de čúturî.

hârdă.ú Un ciubăr mijlociu, folosit pentru aducerea apei de la distanţă pentru spălatul hainelor, depozitarea mâncării pentru porci etc.

língura Se făcea din lemn de răchită, plop, tei, paltin, tisă etc.; existau şi linguri din metal; ele, împreună cu furchíţilì, se ţin în lingurár, care este aninat într-un cui pe perete; se spune că lingurile părăsâ´tj, legate la gâtul mânjilor mici, îi apără pe aceştia de boli şi-i ajută să crească (AB).

linguró.i+u „polonic” Din lemn sau din tablă, până la o jumătate de litru, era folosit la punerea ză´mii în blide, dar şi a jintiţei etc.

lopáta Din tablă şi din lemn de fag sau paltin, având coadă lungă sau foarte lungă, după uti-lizare; cu ea se bagă şi se scoate din cuptor mălaiul, pâinea, cola-cii etc.; este folosită şi la curăţat – zăpadă, în grajd, la învârtit grânele în pod etc.

láviţa „bancă” Se face dintr-o scândură mai lată, aşezată pe picioare, cu sau fără spătar, uneori cu ladă pentru haine sau pentru alte mărunţişuri gospo-dăreşti.

mása Făcută din scândură de brad, cu sau fără fi+uóc „sertar”.

mă´tura Utilizată pentru curăţe-nie în casă; se făcea şi din pelin bătrân; măturoiul şi târşul se făceau din nuiele şi se utilizau la făcut curat în curte.

meleste.ú „mămăligătorul”Un băţ mai lung (50-70 cm), bine rotunjit, cu care se amestecă mămăliga.

uo+ála Se făcea din lut, dar şi din tablă zmălţuită etc.; aveau diferite mărimi, una sau două torţi, fiind utilizate pentru gătit mâncare, pentru păstrat sau pus lapte la prins etc.

uólurilì şi určuoárilì Sunt oale lunguieţe, strâmte la gură, cu sau fără torţi, zmălţuite sau nezmălţuite.

pâ´lnjie sau tolčéru De lemn sau de tablă jumălţâ´tî, slujeşte la turnat lichidele în alte vase.

puodjuóru Este un dulap pentru vase şi diferite ingre-diente; el este încastrat în perete.

puóliţa Este un fel de raft simplu, dintr-o scândură jilu.ítî, sprijinită pe două cuie de lemn, pe care se aşază diferite vase.

postáva Se făcea din lemn de tei, plop ori răchită; în ea se cernea făina şi se făcea aluatul pentru pâine, mălai, colaci, pres-cură etc.; tot în ea, iarna, de Crăciun, se punea clisa şi carnea de porc, cioantele etc. la sara-mură, înainte de a fi puse la afumat; de dimensiuni mai mari, era utilizată pentru îmbăiat bli-dele, făcut plămădeala etc.

ptjisălógu Din lemn scurt, de esenţă tare, cu o măciulie la un capăt, cu care se făcea mujdeiul;

ráclìlì, răclíţilì Cutii pentru păstrat diferite alimente şi ustensile.

sácu Se face din cânepă, în el ţinându-se cucuruzul, grâul, fă-ina etc., fiind utilizat la trans-portul grăunţelor la moară; se leagă la gură cu aţă; se crede că, dacă iei aţa sacului de la cineva, aduci şoarecii în casa taBLAGA1.

săculéţu Din pânză de cânepă; este utilizat pentru păstrarea făinii cernute, a sării, piperului etc.; se leagă la gură cu aţă sau baiere.

săcúrè Pentru tăiat lemne, sfă-râmat oase, hăcuit carne etc.; coada toporului se numeşte toporíştji; când bate tjátrî „grin-dină”, săcúrè se înfige în pământ, în mijlocul curţii; cu ea se descântă şi de frică şi sperieturăBLAGA1.

sâ´ta De păr, de pânză, de sâr-mă, de piele găurită; cu ea se cerne făina; există sâte dese şi sâte rare; nui bínji şi tji u+iţ pân sâ´tî / că fač urciuór la uótji (IBl), iar dacă o pui pe cap, cheleşti (MM).

sca.únjilì Din lemn, cu sau fără spătar, cu 3 sau 4 picioare-

staláji.ie Mai multe rafturi suprapuse, pentru vase de bucătărie.

stra+íţa Se face în război, din lână, cu dungi; are baiere, pen-tru a putea fi purtată în mână sau pe umăr; se foloseşte pentru a transporta mâncare la lucraşi, la drum sau pentru cumpărături.

strecurătuo+arè Un săculeţ sau o pânză mai rară, prin care se strecoară ză´ru din brânză, dar şi laptele; de formă elipsoidală, din lemn, cu găuri şi cu coadă, este o ustensilă folosită în bucătărie, la strecuratul diferitelor zămuri sau al laptelui; poate fi şi metalică.

sucituo+árè Un lemn cilindric (maxim 2,5 cm diametru), cu care se întinde aluatul pentru plăcinte sau foile pentru tăiţei.

şípu Vas de sticlă, de diferite dimensiuni, pentru olo+í, foto-ghín, pălíncî, vin etc.

şuştáru Vas pentru muls lap-tele, făcut din lemn de brad, cu cercuri de lemn ori fier.

táljèru Farfurie întinsă, din lut zmălţuit.

tjépşi.ie Din tablă, în care se aşază colacii, pentru a-i băga în cuptor, se usucă prunele etc.

tjigá.i+è Din tablă ori tinichea, pentru prăjit carne, carnaţ, clisă etc., sau pentru făcut scoverzi; poate fi cu coadă sau fără, de formă rotundă sau lunguiaţă

tjekenja.u+á Asemănătoare covatei, de formă paralelipipe-dică, din scânduri de brad îmbu-cate, pentru spălat.

tjitje.uú Topor mai greu, pentru despicat lemnele mai ciotoase.

ulcélìlì Erau folosite pe post de căni – pentru apă, lapte, vin, cider etc.; se spune că flăcă´.ìi nui binji şi mâ´nči djin uo+alî / că le plo+á. ìi la núntî (MB).

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: