Câteva aspecte de morfosintaxă ale graiului crişan din Remeţi

1.       Dativul din RS este înlocuit frecvent cu forma că΄tă+ „către”, obligatoriu cu verbele dicendi: am zâs că΄tă i+è (GlB), spúsam i+o că΄tă tjinji (DR).

2.       Articolul genitival în forma invariabilă a s-a genera-lizat: prunč a lu Míşu (FD), pămâ̒nturilì álè nu i+era+ú tjítjì a nuo+ástji (SG).

3.       Un comparativ de egalitate evidenţiat în Crişana doar în GCR este compunerea cu acăr – a´căr dji mírì (VN, GB, IDP).

4.       Numeralul colectiv în amân-/amin-, păstrat în RS doar în amândoi, amândouă, dar formând în aromână serie, amindoli, amintrei, aminţinţi, aminşaseCOTEANU,p.160, se păstrează în GCR: amântri+í, amântrélì etc.

5.       Numeralul colectiv se formează şi prin compunerea cu tot→tus etc., ca în tustri+í, tuspátru, tusčínč.

6.       Pentru a obţine un numeral ordinal, pe lângă forma comună RS, notăm construcţia în+numeral cardinal, uo+á.i+è fátî în činč lúnj jumátji (NBr).

7.       Seria de numerale cardinale 11-19, presupus calchiată din slavă în RSCOTEANU,p.155, prezintă în GCR doar forme contrase: únşpè, doíşpè, tri+íşpè, paíşpè, čínşpè, şaíşpè, şaptíşpè, óbşpè, nó.uoşpè.

8.       Prezentul verbului prezintă forme în [–esc] şi [–ez] la verbe care în limba standard nu se conjugă cu sufix: simpţă´sc „simt”, îndjiţă´sc „înghit”, djespărţă´sc „despart” ş.a.m.d.

9.       GCR manifestă preferinţă pentru viitorul de tip a vrea + infinitiv, în formele: uo+i mérì, î+i fáči, o vinjí, uom dréjì, îţ cântá, uor durmnjí.

10.    Desinenţele verbelor de conjugările a II-a, a III-a, a IV-a, la imperfect, sunt: [-em], [-ei], [-e], [-em], [-eţ], [-eu]: merém, mere+í, meré, merém, meréţ, mere+ú.

11.    La perfectul compus, persoana a III-a singular şi plural, auxiliarul are forma o, var. uo: (u)o făcút.

12.    Mai mult ca perfectul apare şi în forme perifrastice, din perfectul compus al verbului a fi + participiul verbului conjugat: uo fo˚ zâs. De notat şi forma fo˚, diferită de formele foz şi fos din alte zone crişene.

13.    Este utilizat morfemul şi în loc de să, din RS, la conjunctiv: şi juoc, şi drejém, şi doréştj ş.a.m.d.

14.    Conjunctivul prezent are forme fără sufixele [esc], [ez]: şi lúcri, şi înduo+á.ìi.

15.    Condiţionalul perfect se poate exprima şi prin perfectul compus al verbului a vrea, în forma locală vut + infinitivul scurt al verbului de conjugat: o vut cântárè (MD). Remarcăm, în mod particular, forma: perfect compus al verbului a vrea + a + infinitiv lung: o vut a fáĉerè (SG).

16.    Imperativul negativ se poate obţine prin structura nu + infinitiv lung: nu vă ↗certáreţ / ↘mă+i uo+a-mínji! (CT).

17.    Indicativul şi gerunziul prezintă forme iotacizate ale unor verbe cu tema în [n] sau [r]: spu+i, ţâ+u, ptje+ì ş.a.m.d. Spicuiri: ↗spú.i+uţ i+o // ↘djin ásta uo tri.ít ála // ↗spu.índ / ↘ba pă únu / ↘ba pă áltu (TP); ↗ptje+i d˚ačí // ↘câ´nji bolúnd! (AD); i+o ↗ţâ+u la i+e / ↘da i+e ↗ţânji la minji? (FD).

18.    Verbele de conjugarea a IV-a cu finalul [-ui] la infinitiv pierd pe [-u-] în flexiune şi în derivate: bănui→bănjí, bănjésc, îngădui→îngădjí, îngădjésc, făgădui→făgădjí, făgădjésc „a promite”, sudui→ sudjí, sudjésc „a înjura” etc.

19.    GCR conţine o bogată colecţie de interjecţii: ciuciu! (nu˚ţ da+u mnjícî!, VM), marş! (şi păfúj câ´njilì, MaC), hâş! (şi alúnj ghínjilì, MaC), caţ! (când ţâ´ptj mâ´ţa, DB), ţiţ! (când tjémnji mâ´ţa, DB) etc.

20.    În construcţiile corelative de tip acăr – acăr, intro-ducând ansambluri sintactice, acordul gramatical al predicatului unic al ansamblurilor acceptă numai pluralul, fără ezitările din limba literară.Mihăescu,p.64

21.    GCR este bogat în forme fixe (no, ˚puo+i, mă+i, ba˚sámî, fa˚dji˚léji, ˚şe˚ş, tjár˚cî etc.).

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: