Simboluri, sigle şi abrevieri

Transcrierea fonetică folosită în studiile despre graiul din Remeţi pe care pe vom prezenta pe acest blog nu este extrem de complexă. S-a notat obligatoriu palatalizarea şi închiderea vocalelor, accentuarea, uneori intonaţia, situaţiile silabice.

S-a renunţat la aplicarea semnelor de punctuaţie, adoptându-se un sistem de bare, care marchează unităţile melodice, şi săgeţi, care indică intonaţia, adecvându-se, astfel, sistemul de notaţie modului de organizare sintactică al enunţului, după Vulpe şi TeiuşTEIUŞ.

În notarea palatalizării, am urmat Alfabetul Fonetic Internaţional (IPA), punctând incidenţa fenomenului cu semnul [ʲ]: [pʲ, tʲ, dʲ] etc. Pentru închiderea vocalelor, acolo unde acestea nu se închid la un sunet marcat corespunzător în alfabetul standard, adăugăm un accent grav deasupra vocalei.

Arătăm accentuarea, chiar şi atunci când este previzibilă, existând diferenţe faţă de RS, pe care nu le socotim neglijabile. Totuşi, nu am insistat în surprinderea complexelor faţete ale accentuării centrului silabic, şi nu am deosebit între accentul de intensitate şi cel muzical, ignorând şi accentul secundar în multisilabice.

În glosarea cuvintelor şi expresiilor din graiul locuitorilor de pe Valea Iadului, ca şi în textele ilustrative, am notat totdeauna accentul printr-un accent ascuţit plasat deasupra ultimei vocale a silabei accentuate, cu excepţia lui [î] şi [ă], când, din raţiuni de editare computerizată, am plasat accentul lângă fonemul în cauză, şi a cuvintelor monosilabice, unde nu s-a marcat accentuarea. În textele ilustrative, am marcat intonaţia prin semnele crescendo↗ şi descrescendo ↘. Utilizarea barelor / şi // este determinată de faza terminală sau nonterminală a unităţilor melodice.

De fiecare dată când două sau mai multe vocale se găsesc în situaţie de alăturare, este indicat cu semnul [+] aparteneţa la aceeaşi silabă, şi contrariul cu semnul [.]

Iată, însă, simblolurile, siglele şi abrevierile folosite:

< – provine din

> – împrumutat ca

x – formă neatestată

` – vocală închisă

j – palatalizare

u – /u/ surd în poziţie finală

i – /i/ semivocalic

´ – silabă tonică

ˉ – vocală alungită

+ – apartenenţă la aceeaşi silabă

. – vocala următoare aparţine unei alte silabe

/ – unitate melodică nonterminală

// – unitate melodică terminală

→ – transformare

vs. – forme paralele în grai R. şi alte graiuri sau limba standard

↓ – cuvânt explicat infra

↑ – cuvânt explicat supra

↘ – intonaţia scade

↗ – intonaţia creşte

[ri] – ridendo

[me] – meditativ

[af] – afectat

gen. I – informatori din clasa cu media de vârstă 13 ani

gen. II – informatori din clasa cu media de vârstă 36 de ani

gen. III – informatori din clasa cu media de vârstă 71 de ani

cătun – informatori care locuiesc în cătunele Remeţilor

centru – informatori care locuiesc în Remeţi – centru

general – informatori din ambele grupuri

† – decedat

v. – vezi

vulg. – vulgar

infra – mai jos

supra – mai sus

RS – Româna standard

GC – Graiul crişan

GCR – Graiul crişan din Remeţi

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: